Toimintasuunnitelma

Yhdistyksemme tavoitteena on edistää ikääntyvien sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia eläkeläisten edunvalvojana. Yhdistys järjestää henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi monipuolista toimintaa niin tiedon kuin aktiivisen toiminnan muodossa. Säännöllinen yhdessäolo auttaa vähentämään yksinoloa ja syrjäytymistä. Monipuolinen kerhotoiminta edesauttaa jäseniä selviytymään nopeasti muuttuvassa, uutta osaamista vaativassa arkielämässä. Katso tarkemmin alla liitteenä olevasta toimintasuunnitelmasta.