Edunvalvonta

Jäsennyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsennyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin. Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n. Yhdistyksemme edunvalvontaryhmän tehtävänä on jäsenistön edunvalvonta Espoossa kaupunkitasolla ja valtakunnallisesti muiden yhdistysten kanssa.

Yhdistyksemme edunvalvontatyöryhmän kokoonpano:

Risto Sipilä, puheenjohtaja

Seppo Tiensuu, sihteeri

Antti Niemelä, jäsen

Riitta Valkovirta, jäsen

Nooa Säästöpankin lakimies Johanna Ahtiainen kertoi jäsentapaamisessamme 15.6.2020 edunvalvontavaltuutuksen tärkeydestä. Alla hänen esityksensä: