Edunvalvonta

Yhdistyksemme edunvalvontaryhmän tehtävänä on jäsenistön edunvalvonta Espoossa kaupunkitasolla yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa. Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Yhdistyksemme edunvalvontatyöryhmän kokoonpano:

Anna-Liisa Lohikoski, puheenjohtaja

Seppo Tiensuu, sihteeri

Antti Niemelä, jäsen

Riitta Valkovirta, jäsen

Ohessa lakimies Johanna Ahtiaisen esitys edunvalvontavaltuutuksesta.