Hallitus

Vuoden 2021 hallitus edessä vasmmalta Tauno Värtinen, Paula Kyllästinen, Tuula Nordström (pj.) sekä takana Pentti Laukkanen, Risto Sipilä (varapj.), Tuul Lausti, Helena Sipola, Ilkka Riihiaho, Toini Ylenius ja Reijo Rossi (siht.). Kuvasta puuttuu Riitta Valkovirta.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät täältä.

Tuula Nordström, puheenjohtaja, mediavastaava, juhlatoimikunnan pj. Lisäksi hän on Uuudenmaan kansallisen senioripiirin hallituksen jäsen ja toimii piirin hallityksen sihteerinä.

Risto Sipilä, varapj., edunvalvontatyöryhmän pj.

Reijo Rossi sihteeri, vierailijat

Paula Kyllästinen, matkat ja retket

Pentti Laukkanen, juhlatoimikunta, yhteydet seurakuntaan.

Tuula Lausti, taloudenhoito

Ilkka Riihiaho, jäsenrekisteri, uudet jäsenet, Facebook.

Helena Sipola, teatterimatkat, uudet jäsenet, juhlatoimikunta.

Riitta Valkovirta, kotisivut,Facobook,edunvalvontaryhmä

Tauno Värtinen, tiedottaja, Facebook

Toini Ylenius, emäntä, uudet jäsenet, liikuntasiat
Hallituksen ulkopuoliset toimijat 

Ulla-Maija Kuusisto, juhlatoimikunta, 040 773 8043, um.kuusisto@gmail.com.

Seija Laukkanen,  juhlatoimikunta, 040 703 2804, seija.o.laukkanen@gmail.com.

Svante Nordström, isäntä, 040 866 9427, svante.nordstrom@gmail.com.

Teuvo Siivonen, kirjanpito, 050 525 7603, siivonenteuvo@gmail.com.

Anneli Siikavirta, toiminnantarkastaja.

Tanja Mäkelä, toiminnantarkastaja. 

Kerhojen vetäjien yhteystiedot löytyvä kunkin kerhon sivulta.